logo_klein

huisregels

Tijdens De Zon 2024 gelden voor alle bezoekers de volgende huisregels. Lees hieronder wat je wel en niet mag meenemen of mag uitspoken:

Huisregels Chasing the Hihat B.V. HUISREGELS FESTIVAL – Chasing the Hihat Events BV (CTH) Versiedatum: 14 nov 2023 In geval van twijfel of discussie beslist de festivalorganisatie.

Door het kopen van een toegangsbewijs en/of het betreden van het evenemententerrein gaat de bezoeker akkoord met onderstaande huisregels. CTH behoudt zich het recht om deze huisregels te herzien. Op deze 
huisregels zijn de algemene voorwaarden toegangsbewijzen van CTH van toepassing. Overtreding van de huisregels kan leiden tot de ontzegging van toegang tot het evenemententerrein zonder restitutie.


1. Algemeen

1.1. Eigen risico/aansprakelijkheid
Het betreden van het festivalterrein, geschiedt door de bezoeker op eigen risico, in die zin dat CTH geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen.


1.2. Minimumleeftijd
Voor het bezoeken van het evenement hanteert de organisatie een minimale leeftijd van 18 jaar.


1.3. Legitimatieplicht
Gedurende het gehele evenement geldt op het volledige evenemententerrein een legitimatieplicht, net als in de rest van Nederland. De volgende legitimatiebewijzen zijn geldig: rijbewijs, paspoort en identiteitskaart.


1.4. Cameratoezicht
Ten behoeve van de veiligheid van bezoekers en personeel vindt er op en rondom het evenemententerrein 
cameratoezicht plaats.

1.5. Toezicht op spullen
De organisatie is niet aansprakelijk voor verloren of gestolen spullen. Laat je telefoon tijdens het opladen 
niet onbeheerd achter.

 
2. Toegang tot het evenemententerrein
2.1. Toegangsbewijs en toegang
Toegang tot het evenemententerrein wordt enkel verleend op vertoon van een geldig toegangsbewijs en een geldig legitimatiebewijs (geldig rijbewijs, paspoort of identiteitskaart).


2.2. (Toegangs-)controle en visitatie
Bij de toegang tot het evenemententerrein kunnen persoonlijke eigendommen worden onderzocht op verboden voorwerpen. Ook controleert de security de bezoeker d.m.v. oppervlakkige aanraking van kleding, zakken, tassen en/of schoenen. Bij weigering van (één van) bovenstaande controles kan de bezoeker toegang tot het evenemententerrein worden ontzegd zonder restitutie.


2.3. Eigen eten, drinken & glas
Bij aankomst op het evenemententerrein mag je een lege drink fles meenemen (max 500ml), net zoals toiletspullen (maximaal één spuitbus zoals deo of zonnebrand). Eigen drank en eten en glas zijn niet toegestaan.


2.4. Medicijnen enz.
Zware medicijnen, eten en vloeistoffen die noodzakelijk zijn i.v.m. allergie of ziekte mogen i.c.m. een 
medicijnpaspoort (kosteloos verkrijgbaar bij iedere apotheek, houd rekening met een aanvraagtijd van ca. 3 weken) mee naar binnen.


2.5. Onderstaande voorwerpen zijn overal op het terrein verboden:
Drugs en overige geestverruimende middelen (met uitzondering van maximaal 5 gram softdrugs – mits niet in voorgedraaide joints), (lach)gaspatronen, spuitbussen (m.u.v. zonnebrandcrème, deo’s en 
parfum), voetbalshirts, club gerelateerde uitingen, provocerende of gezicht bedekkende kleding (met uitzondering van religieuze gezichtsbedekking), spandoeken, kartonnen/papieren borden met opschrift (tot een maximaal formaat van A4 is toegestaan), vlaggen of vlaggenstokken dikker dan 2 cm en langer dan 1,5 meter, paraplu’s/parasols met punt. Selfiesticks, camera’s, film-, geluids- of andere opnameapparatuur en GoPro’s of vergelijkbaar (enkel compact camera’s zonder afneembare lens worden toegelaten. Laptops, tablets etc. zijn toegestaan op eigen risico, er zijn medium en grote lockers hiervoor aanwezig.) Wapens, kettingen (m.u.v. kettingen aan broeken en sieraden) of andere voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt of de orde kunnen verstoren. Portofoons, laserpennen en ander licht met gebundelde straal, giftige, brandbare of explosieve materialen, vuurwerk, flares. (Huis)dieren, wandelstokken (m.u.v. medische krukken), skates, fietsen, steps, skateboard, naalden. Onbemande luchtvaartuigen (z.g. UAV of Drones) en overige gevaarlijke voorwerpen.


2.6. Oordeel organisatie
In het geval dat naar het oordeel van de organisator bepaalde zaken een gevaar kunnen opleveren voor 
de gezondheid, veiligheid en/of openbare orde kunnen deze zaken door de organisator worden geweigerd. Daarnaast is het de organisator toegestaan om, indien nodig, aanvullende maatregelen te treffen.


2.7. Verboden voorwerpen
Indien er bij de toegangscontrole niet toegestane voorwerpen worden aangetroffen dient de bezoeker deze zelf buiten het evenemententerrein op te slaan of er afstand van te doen op de daarvoor aangewezen plek (inbeslagname). De organisatie faciliteert geen in bewaring name waar voorwerpen tijdelijk kunnen worden opgeslagen. Bij wettelijk verboden voorwerpen zal de politie worden geïnformeerd. In beslag 
genomen of weggegooide voorwerpen worden niet aan de bezoeker geretourneerd.

 
2.8. Stoeltjes
Het is niet toegestaan (al dan niet inklapbare) stoelen of krukjes mee te nemen naar de podia of chill-area’s op het festivalterrein. Op het gehele terrein is voldoende zitgelegenheid aanwezig. Mocht je desondanks een dringende medische reden hebben op een stoel en/of krukje mee te willen nemen, neem 
dan contact op via info@chasingthehihat.nl.


3. Gedragsregels

3.1. Roken
Roken is enkel toegestaan in de buitenlucht. In (tijdelijke) gebouwen, constructies, tenten en/of onder overkappingen mag niet worden gerookt. Gebruik een pocket-asbak en zorg op zijn minst dat er geen vervuilende en smeulende resten achterblijven. Het is onmogelijk om peuken naderhand efficiënt op te

ruimen, dus let hier alsjeblieft op.

3.2. Fotografie/video- en audio-opnames
Het is niet toegestaan om zonder nadrukkelijke toestemming van de organisatie video- en/of geluidsopnames te maken op het festivalterrein of van optredens. Enkel compact camera’s zonder afneembare lens worden toegelaten. Voor fototoestellen met verwisselbare lenzen of spiegelreflexcamera’s is toestemming van de organisatie nodig. Het gebruik van selfiesticks en GoPro’s (of vergelijkbaar) is verboden. Tijdens het evenement kunnen door de organisaties foto’s/video opnames worden gemaakt die voor promotionele doeleinden worden ingezet zonder dat hier enige vorm van compensatie tegenover staat.


3.3. Recyclen
Wij recyclen plastic op dit evenement. Bij het halen van je eerste drankje betaal je een €1,00,- statiegeld 
of een halve munt indien er gewerkt wordt met munten. Nieuw drankje? Lever een gebruikte beker/fles in. Even geen zin om een (lege) beker vast te houden? Wissel hem om bij de bar voor een statiegeld-munt.

Beker kwijt, maar zie je er een liggen? Ook deze is geldig als statiegeld, we zijn dankbaar voor alles wat van de grond af gaat wat daar niet thuishoort. Al het ingeleverde plastic en blik wordt verwerkt en gerecycled tot nieuwe producten. Lege bekers, flessen, blikken en recycle munten kunnen niet ingeruild worden voor geld of festivalmunten.

3.4. Onbehoorlijk gedrag
De organisatie streeft ernaar het evenement tot een prettige en veilige verblijfplaats te maken voor alle bezoekers. Discriminatie, intimidatie, vernieling, uitlokking, agressie, het veroorzaken van overlast of geweld in welke vorm dan ook wordt niet getolereerd en kan verwijdering van het evenemententerrein zonder restitutie en/of een overdracht aan de politie tot gevolg hebben. Crowdsurfen, graffiti, open vuur en het beklimmen van (tijdelijke) constructies is verboden.

Wanneer je als bezoeker een overtreding constateert of vind dat je niet prettig wordt behandeld door een medebezoeker, zoek dan contact met iemand van de beveiliging. De bezoeker dient te allen tijde de instructies van het (beveiligings)personeel op te volgen.

3.5. Handel
Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de organisatie goederen te verhandelen, te flyeren en/of monsters uit te delen op het festivalterrein en de parkeerterreinen. Dergelijke activiteiten in openbaar gebied zonder vergunning zijn bij wet verboden.


3.6. Wildplassen

Het is niet toegestaan om buiten de daarvoor bestemde toiletten te plassen.

3.7. Munten
Munten of consumptiebonnen kunnen niet terug verkocht worden aan de organisatie en kunnen ook niet bewaard worden voor een volgend evenement.

3.8. Overlast buurt
Tijdens het betreden en het verlaten van het festival, dienen bezoekers geen overlast te veroorzaken in de buurt. Denk aan geluidsoverlast, op straat hangen of verkeerd parkeren of plassen in de omliggende tuinen.


View